2018 m. birželio 4 d., pirmadienis

"SLAPTA MISIJA" Jaunuolių dienos centre


Jaunuolių dienos centre, kurį lanko proto negalios jaunimas, nuolat lankosi įvairūs svečiai. Ypatingai norime pasidžiaugti praėjusią savaitę apsilankiusiais JAV kadetais, kurie buvo atvykę į  pratybas Karaliaus Mindaugo husarų batalione. Pastarasis batalionas ir pasiūlė JAV kadetams apsilankyti mūsų centre, kuriame lankosi žingeidūs, draugiški ir smalsūs jauni žmonės. Kad apsilankymas svečiams būtų įsimintinas suorganizavome tikras kareiviškas pratybas „Slapta misija“.

Tik atvykus svečiams, visų mūsų veiduose nedingo šypsenos. Labai buvo smagu susitikti tiek daug stiprių, jaunų ir besišypsančių svečių. Jų geranoriškumas tiesiog švytėte švytėjo. Susitikimo pradžioje artimiau susipažinome vieni su kitais. Kadetai pasipasakojo su kokiais tikslais svečiuojasi Lietuvoje. Mūsų jaunimas buvo paruošę jiems daug šmaikščių klausimų. Kadetai noriai ir aktyviai dalyvavo diskusijoje. Jaunimą labai sužavėjo JAV kadetų būrio skanduotė. Ne vienam šis reginys atėmė amą. Kai vienu metu visi kariai žygiuoja ir garsiai skanduoja toks reginys nepalieka nei vieno abejingo! Tai buvo nepaprastas reginys!

Po susipažinimo buvo suformuoti aštuoni specialūs būriai, kuriuos sudarė JDC jaunimas ir JAV kadetai. Visi būriai vyko vykdyti „Slaptą misiją“ Senvagėje. Ten buvo paruoštos įvairios užduotys, kurias turėjo įvykdyti kiekvienas būrys ir gauti užduoties įvykdymo patvirtinimą. Lauke oras buvo įkaitęs ne tik nuo kaitrios saulės, bet ir nuo dalyvių didelio užsidegimo kuo geriau ir tiksliau įvykdyti visus nurodymus. Buvo labai smagu stebėti žibančias iš džiaugsmo visų akis ir girdėti juoką bei pergalės šūksnius. Tai buvo tarsi tikros karinės pratybos: reikėjo svaidyti „granatas“, išbandyti rankos taiklumą, nukauti priešą, sutvarstyti sužeistą draugą ir jį pernešti ant neštuvų į saugią vietą, atrasti paslėptą karinę amuniciją ir dar daug kitų rimtų užduočių. Mūsų jaunimą labai džiugino karių šypsenos, draugiški paplekšnojimai per petį, šiltas ir malonus bendravimas. Juk šiam, mūsų centrą lankančiam, jaunimui labai reikia draugo, kuris paduotų ranką, padrąsintų, palaikytų ar tiesiog nusišypsotų.

„Slaptos misijos“ vykdymo metu stebėjome karių vikrumą, darbą komandoje, atidumą proto negalios jaunimui ir nuolat skleidžiamą pozityvumą. Kadetų veiduose - nuoširdumą ir empatiją.
Įveikę visas užduotis grįžome į „bazę“ kur mūsų laukė šaltas, gaivinantis vanduo ir pavėsio prieglobstis. Atsigaivinę ir pasidžiaugę misijos įvykdymu teko atsisveikinti su svečiais, kurie mums paliko neišdildomą įspūdį ir pačius gražiausius prisiminimus. Labai džiaugiamės nauja pažintimi su JAV kadetais ir bendradarbiavimu su Karaliaus Mindaugo husarų batalionu. Jie mums atsiuntė be galo šiltas emocijas ir gerą nuotaiką.
Kai vyksta tokie gražūs renginiai, mezgasi naujos pažintys, tada proto negalios jaunimas įgauna daugiau pasitikėjimo savimi ir jį supančiu pasauliu, darosi ryžtingesni  ir jaučiasi pilnaverčiais visuomenės piliečiais.

JDC darbuotoja JOLITA K.

2018 m. gegužės 8 d., antradienis

Fotografijos būdų įvairovė Jaunuolių dienos centre


NATIURMORTAI
Natiurmortas – dailės žanras; tapybos, kartais grafikos kūrinys, kuriame  dažniausiai vaizduojami negyvi daiktai, nuskinti vaisiai, gėlės, medžioklės ar kitokios žmogaus veiklos atributai. Kartais vaizduojami ir gyvi vabzdžiai, paukščiai, žvėrys bei žmonės. Fotografas specialiai komponuoja daiktus, ryškina jų struktūrą, erdvinius tarpusavio santykius, siekia spalvų, tonų bei švieselių darnumo.
Natiurmortai – puiki galimybė kiekvienam fotografui mėgėjui. Juos fotografuojant galima be galo daug išmokti, o ir fotografuoti yra lengviau, nei gyvus daiktus – natiurmorto „modeliai“ nejuda ir nepabėga. Tačiau juos priversti „dirbti“ ir sukurti gražią nuotrauką tikrai ne ką lengviau nei bet kuriame kitame žanre. Jaunuolių dienos centre paslaugų gavėjai noriai reiškia savo kūrybinius sugebėjimus komponuodami natiurmortus.

Natiurmortas
 
Natiurmortas

PORTRETAS
Tai fotografijos pagrindas. Nuo seniausių laikų fotografai stengėsi įamžinti žmonių atvaizdus juostelėje. Portretai buvo interpretuojami kaip alternatyva aliejaus tapybai demonstruojančiai karališką sėdinčiųjų didybę. Vėliau, kiti fotografai pabandė perteikti tikrą sėdinčiojo nuotaiką ir būseną. Atrodo, kad portretas yra pats paprasčiausias dalykas pasaulyje, tačiau atidžiau įsižiūrėjus nesunku pastebėti, kad taip nėra.
Portretas – tapybos, grafikos, skulptūros, meninės fotografijos arba kitos meninės išraiškos kūrinys, vaizduojantis žmogų ar žmonių grupę.
Jaunuolių dienos centre šis fotografavimo būdas yra pats populiariausias ir dažniausiai vartojamas. 


Portretas
SKULPTŪRA
Tai meno šaka, apimanti erdvinių estetiškų, meninių objektų kūrimą iš įvairių medžiagų, kopijuojant aplinkoje egzistuojančias formas, sureikšminant ir pabrėžiant tam tikras jų ypatybes arba kuriant abstrakčius objektus, remiantis pagrindinėmis geometrinėmis formomis. Svarbiausios skulptūros meninės išraiškos priemonės – formų erdvinė padėtis, proporcijos, siluetas, ritmas, faktūra.
Skulptūra
PEIZAŽAS
Peizažas – kalnai, pievos, jūra, dykuma.. Jame vaizduojamas natūralus arba žmogaus sukurtas kraštovaizdis. Peizažas dažniausiai kuriamas iš natūros arba išgalvojamas. Peizažo funkcija yra atvaizduoti ir įamžinti gamtos vaizdą. Dažniausiai peizaže vaizduojamas platus vaizdas, kurio komponentai sujungti į nuoseklią kompoziciją. Beveik visada peizaže vaizduojama žemė ar vanduo ir dangus. Oro sąlygos neretai vaidina svarbų vaidmenį peizažo kompozicijoje. Peizažas dažnai būna figūrinių kompozicijų fonas. Fokusuojama ten, kur brėžiama apatinė linija.
Peizažas

Peizažas

 DETALĖS
Detalės yra labai svarbios. Jos parodo objektą iš arti ir taip mums leidžia suprasti daikto medžiagą, jo gamybos būdą ar jo paskirtį. Tinkamai parinktos detalės sukuria reikalingą pasakojimo nuotaiką. Jos gali užminti mįslę arba būti atsakymai į klausimą. Jos gali tapti ženklu, užuomina, nuoroda ar net simboliu.
Kartais tinkama detalė pasakoja daugiau nei kelios bendro plano nuotraukos.
Detalės
VEIKSMAS
Fotografijos bus dinamiškesnės, jeigu jį sudarys ne vien architektūra ir peizažai, bet ir veiksmą fiksuojančios nuotraukos. Tai – gatvės gyvenimas, turgus, šventės, amatai, bet kokia kitokia vietos gyventojų veikla. Tokias nuotraukas paprastai daro kiekvienas. Bet reikia prieiti arčiau ir pamatyti tai, ko nepastebi kiti – žiovaujantį prekeivį, krykštaujantį vaiką ar liūdnas pavargėlio akis, kurios taip pat pasakoja apie tai, kas vyksta. Emocija visada yra veiksmas. Veiksmas nebūtinai reiškia akimi matomą judesį. Juk sprogstantys pumpurai ar artėjanti audra taip pat yra veiksmas. Todėl veiksmo galima rasti ir peizaže.
Veiksmas
Veiksmas
JDC darbuotoja JULIJA L.