2013 m. lapkričio 8 d., penktadienis

Savanoriavimas Italijoje

Jaunuolių dienos centras pakviestas dalyvauti ES programos „Veiklus jaunimas“ EST projekte Italijoje „AD HOC“. EST veikla vyks 2013.11.11-25 d.
Trys jaunuolių dienos centro lankytojai – Ričardas, Stasys ir Edita, vyks dviems savaitėms  į EST veiklą Italijoje. Kartu su savanoriais vyks du asistentai (JDC darbuotojai).
Kartu su mumis šiame projekte dalyvaus grupė MGT savanorių iš Portugalijos.
Savanorystė vyks netoli Romos esančiame miestelyje Cantalupo in Sabina.
Šios veiklos metu jaunimas dirbs fermoje, padės ruošti maistą, susipažins su nauja aplinka ir kultūra naujais žmonėmis, mokysis savarankaškiškumo, bendravimo, stengsis kuo daugiau integruotis į vietinę bendruomenę, įveikti savo baimes ir siekti užsibrėžto tikslo iki galo.
Šie jaunuoliai pirmą kartą dalyvaus tokioje veikloje. Ši patirtis bus labai svarbi jiems ir jų artimiesiems. Nes kai kurie iš jų nėra niekur keliavę, nėra niekada tokiam ilgam laikui išsiskyrę su savo artimaisiais. Todėl tai bus didelis iššūkis tiek jaunuoliams tiek jų artimiesiems tiek savanorių asistentams.
JDC darbuotoja Aistė P.

2013 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis

BŪK ATVIRAS!

Savanorė LUCINDA iš Portugalijos
Savanorė JOHANNA iš Austrijos

Jaunuolių dienos centras, kaip ir kiekvienais metais, šiemet vėl sulauks naujų savanorių iš keturių skirtingų šalių. Projektas finansuojamas ES programos „Veiklus jaunimas“.

Projektas vadinasi "BŪK ATVIRAS" ir truks 10 mėnesių (nuo rugsėjo 1 (2013) iki Birželio 30 (2014) Jaunuolių dienos centre (Panevėžys, Lietuva).
Tikslinė grupė - proto negalios jaunimas iš Jaunuoliu dienos centro + įgalus jaunimas (savanoriai).
Savanoriauti atvyks 4 savanoriai iš skirtingų šalių - Austrija, Prancūzija, Portugalija, Gruzija.
Pagrindinė projekto idėja:
BŪK ATVIRAS, kad susidraugautum su proto negalios jaunuoliu;
BŪK ATVIRAS, kad padėtum proto negalios jaunuoliui jo / jos kasdieniame gyvenime;
BŪK ATVIRAS, kad galėtum juoktis ir šėlioti kartu su proto negalios draugu.


Jaunuolių dienos centro savanoriai dirbs kartu su proto negalios jaunimu vienoje iš veiklų: keramikoje, dailėje, sporte, namų ruošoje, IT, muzikoje, technologijose, vilnos vėlime, teatre ir kt. Jie individualiai padės jauniems žmonėms, turintiems specialių poreikių, kurie nespėja dirbti su grupe.
Be kasdieninės veiklos savanoriai atliks daug projekto viešinimo darbų, tokių kaip: parodos, koncertai, sporto, teatro ir kitokie festivaliai miesto bendruomenei. Šie renginiai turėtų parodyti proto negalios jaunimo gebėjimus ir keis visuomenės požiūrį. Savanoriai organizuos specialius renginius jauniems įgaliems žmonėms bendrojo lavinimo įstaigose, skleis savanorystės idėją ir keis jaunų žmonių požiūrį į proto negalios bendraamžį.
Savanoris taip pat visada turės rasti laiko pabūti su neįgaliuoju ir jam padėti, kalbėtis su juo ir jį palaikyti sudėtingose situacijose.

ATMERK SAVO AKIS grožiui aplink tave,ATVERK SAVO PROTĄ nuostabiam gyvenimui,
ATVERK SAVO ŠIRDĮ proto negalios jaunimui ...

JDC darbuotoja Aistė P.2013 m. liepos 31 d., trečiadienis

TEATRAS – SPARNAI, PAKELIANTYS AUKŠČIAU REALYBĖS

Šių metų birželio 19-27 dienomis neįgalūs jaunuoliai iš Kipro, Danijos ir Lietuvos dalyvavo ES programos „Veiklus jaunimas“ jaunimo mainų projekte „Acting Out“ (liet. „Vaidinti“). Projekto tikslas – teatro pagalba suteikti galimybę neįgaliesiems išreikšti save, skatinti bendradarbiavimą, draugystę, tarpkultūrinį pažinimą bei mokantis bendros teatro meno kalbos, naikinti stereotipus.

54 projekto dalyviai buvo apgyvendinti Smiltynės kaimo turizmo sodyboje, Panevėžio rajone, Berčiūnų kaime. Gyvenimas atskirai nuo savo artimųjų, padedant vadovams, tai jau galimybė ne tik pakeisti kasdieninę aplinką, tačiau ir kiekvienam patikrinti savo savarankiškumą, gebėjimą laikytis tam tikrų taisyklių bei nuo ryto iki vėlaus vakaro sekti dienotvarkę, pagal sudarytą programą.
Kernavėje
Kadangi pagrindinis projekto tikslas saviraiška ir bendravimas teatro pagalba, todėl jau nuo pradžių projekto dalyviai buvo supažindinti su idėja - bendro spektaklio kūrimu, kuris vainikuotų kartu praleistą laiką. O spektaklio idėja žavi tuo, kad visus nukėlė į tolimąją praeitį, kai buvo statomas Babelio bokštas. Šio bokšto legenda mena apie tai, kai žmonės kalbėjo viena kalba ir būdami labai vieningi, nusprendė pastatyti aukštą bokštą, kuris siektų dangų ir skleistų žinią apie save visam pasauliui, tačiau ši žmonių didybė užrūstino Dievą. Jis išskaidė žmones į mažas grupeles, skirdamas skirtingas kalbas, sunaikindamas supratimą ir vienybę, taip bokštas liko nepastatytas. Tad mūsų tikslas buvo remiantis šia legenda statyti šių dienų Babelio bokštą ir kartu išsiaiškinti – koks yra šiandienos „Babilonas“? Ar tai tik prekybos centras Panevėžyje, sutelkiantis mases žmonių bendram tikslui – apsipirkimui ir ribotam bendravimui, ar tai skirtingų tautų jaunimo gebėjimas kalbėti viena – teatro meno kalba?
Joninės
Kiekvieną didžiąją dienos dalį projekto dalyviai kūrė ir repetavo bendrą spektaklį. Taip pat jie turėjo daug įvairių ir įdomių užsiėmimų: žaidė susipažinimo žaidimus, pynė draugystės apyrankes, gamino vokus atsisveikinimo laiškams „ebru“ technikos pagalba, piešė netradiciniu būdu – su kava, darė įvairius klijavimo darbus savo emocijoms išreikšti, vaidino etiudus pagal gautas užduotis. Pristatė savo įstaigas ir šalis, kurių metu susipažino su kitų šalių kultūra ir papročiais. Aplankė Lietuvos istorines vietas: Kernavę ir Trakus. Projekto dalyviai turėjo unikalią galimybę dalyvauti tradicinėje lietuvių šventėje – Joninės. Laikantis papročių visi dalyviai: pynė vainikus ir leido juos į upę, kūrė laužą, šoko bei žaidė aibę linksmų šokių ir žaidimų. Taip pat turėjo galimybę sužinoti kaip Jonines švenčia danai savo šalyje. Pagal danų papročius reikėjo gaminti raganas ir jas deginti laužuose, taip tikint prisišaukti kuo daugiau gėrio.
Joninės
Kiekvieną vakarą projekto dalyviai po įtemptos, užsiėmimų kupinos dienos, atsipalaiduodavo šokdami diskotekoje, su šypsenomis veiduose ir rodos neišsenkančia energija, išsiskirstydavo į savo kambarius nenoromis ir jau laukdami rytojaus.
Dienos slinko. Projektas ėjo į pabaigą ir birželio 25 dieną buvo pristatytas projekto rezultatas – spektaklis „Babilonas“. Jis buvo rodomas Panevėžio muzikiniame teatre. Smagu buvo matyti pilną salę žiūrovų. Be finalinio spektaklio, visos trys šalys scenoje dar parodė spektaklius, kuriuos atsivežė vykdamos į projektą, kaip namų darbą. Sulaukėme svečių ir iš kitų Lietuvos dienos centrų: Vilniaus dienos centras „Šviesa“, dienos veiklos centro Salantų padalinys, Šiaulių miesto savivaldybės dienos socialinės globos centras „Goda“. Šie kolektyvai parodė savo spektaklius.
Babelis
Džiaugėmės matydami, jog bendras, visų trijų projekte dalyvavusių šalių kūrinys – spektaklis „Babilonas“, nepaliko abejingų sėdinčių salėje, žmonės plojo atsistoję, o projekto dalyvių, stovinčių scenoje, veiduose akivaizdžiai buvo matyti didžiulis pasitenkinimas savo darbo rezultatu. Tokios galimybės suteikimas neįgaliems žmonėms nelieka be atsako, jiems tai lyg nauji sparnai – kuriais jie gali kilti aukščiau ir būti lygūs su visais, sulaužę nusistovėjusius stereotipus, prabilę viena kalba – teatro meno kalba, kupina emocijų, jausmų, visko kas yra gyvenime ir suprantama visiems.


JDC darbuotoja Jolanta S.


Babelis

2013 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Mes galime Pakeisti Pasaulį!


Jaunuolių dienos centras jau  8 metus kiekvienais metais savo įstaigoje priima Europos savanorius iš įvairių šalių. Proto negalios jaunimui savanoriai yra labai svarbūs, jie siekia jų draugystės, pritarimo ir visada noriai su jais bendrauja. Šis  geras pavyzdys įkvėpė įstaigos lankytojus geriems darbams. Šis projektas tarsi jų svajonės išsipildymas – tapti Europos savanoriu ir lygiuotis į savo draugus (įgalius savanorius) bei įgyvendinti savo sumanymą – padėti savo likimo draugui kitoje šalyje atliekant gerus darbus.
Dalyvaudami projekte jaunuoliai tikisi bendrauti ir išmokti bendradarbiauti su naujais pažįstamais, susipažinti ir suprasti su kitos šalies kultūra, ne tik suteikti, bet ir gauti galimybę dirbti kartu, svajoti kartu, kurti kartu, įgyvendinti kartu,  mokytis kartu ir atrasti naujas vertybes bei galimybes kartu su likimo draugu. 
Jaunų, proto negalios jaunuolių įsitraukimas į aktyvią EVS veiklą kitoje šalyje yra pagrindinis projekto tikslas.Mokydamiesi suprasti, kad kitų šalių proto negalios jaunimo norai, lūkesčiai, svajonės, prioritetai ne daug kuo skiriasi ir gali būti labai panašūs, ne tik projekto dalyviams, bet ir jų aplinkos žmonėms bus puiki proga įvertinti ir įsivertinti kiekvieno gebėjimus ir galias. Atrasti skirtumai taps niša diskusijoms, smalsumui apie naują kultūrą ir žmones gyvenančius kitoje šalyje, kai kasdienybėje kartais tam pritrūkta drąsos.Jaunimui su proto negalia šis projektas lygiomis galimybėmis su pasaulio jaunimu suteikia teisę savanoriauti taip didinant savivertę ir patenkinant poreikį jaustis reikalingu. 
Projekto metu jaunimas iš Jaunuolių dienos centro vyks savanoriauti dviem savaitėm į Portugaliją ir Ispaniją. Taip pat proto negalią turintys jaunuoliai iš Ispanijos atvyks ir į Lietuvą - Jaunuolių dienos centrą. 
Projektas jungia 3 šalis, kurių kultūrinė, istorinė ir ekonominė praeitis labai skiriasi, todėl tikimasi, kad projektas skatins mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių tarpusavio supratimą;
Mažiau galimybių turintys savanoriai dirbs su kitos šalies mažiau galimybių turinčiu jaunimu, todėl tikimasi, kad projektas – ugdys bendravimą ir bendradarbiavimą bei skatins tarpusavio supratimą ir toleranciją vieni kitiems.

2013 m. vasario 20 d., trečiadienis

Savanorės Marie parodoje radau save!

Visos parodos reikalauja specialaus pasiruošimo.  Yra prašoma ir tikimasi sulaukti tam tikros emocijos, kurią galima nufotografuoti ir taip ją įamžinti. Bet Marie paroda buvo kuriama visai kitaip. Nebuvo prašoma pozuoti, nebuvo laiko susikaupti, pasistengti atrodyti geresniam ar gražesniam, o kai kas net nepastebėjo, kad buvo fotografuojamas.
Tikriausiai todėl ir paroda yra labai natūrali, nuotraukose emocijos yra tokios, kokias jaučiame, kaip mokame, suprantame, o ne tokio, kurios yra išmokstamos ir visuomeninių standartų.
Gaila, kad Asta šios parodos nesulaukė, bet mes ją visada atsiminsime tokią, kokia ji buvo paskutinį kartą nufotografuota Marie.
Marie perkirpus simbolinį raudoną kaspiną oficialiai paroda buvo atidaryta. Taip suteiktas iškilmingumas kasdieninėms veikloms. Nesuvaidintoms. Nuoširdžioms. Tikroms.
Jei turite laiko kviečiame ir Jus apsilankyti šią tikrai išskirtinę parodą Panevėžio miesto savivaldybėje.
JDC lankytoja DAIVA

Salės futbolo čempionatas


Mes, Jaunuolių dienos centro lankytojai dalyvavome mažojo salės futbolo rungtynėse  Šiose rungtynėse dalyvavo 13 komandų. Mes žaidėme su Adakavos, Šiaulių Godos  ir Linkuvos komandomis. Mes pralošėme, bet mums buvo labai smagu susitikti su draugais. Dalyvauti pasižiūrėti stiprių futbolo rungtynių , pasimokyti iš kitų.
Tikimės kad Kitais metais mums  pasiseks geriau!
Mes visada  norime dalyvauti įvairiose sporto varžybose, nes tai puiki proga ne tik susitikti su draugais, bet ir susirasti naujų draugų ir juos pakviesti į draugus fecebook tinkle.
Ir visai nebuvo pikta, kad pralošėm, vadinasi, turim kur tobulėti, o kartu ir labai smagiai praleidom laiką.
JDC lankytojas DONATAS

2013 m. vasario 18 d., pirmadienis

Pažiūrėk! Jie geriausi!

Vasario 15 d. 12 val. Panevėžio miesto savivaldybėje, Socialinės paramos skyriaus patalpose, atidaroma paroda Pažiūrėk! Jie geriausi“. Joje įamžinti Jaunuolių dienos centro (JDC) lankytojai.
Šiuo metu JDC vykdo ES programos „Veiklus jaunimas“ finansuojamą projektą „Pažink. Svajok. Atrask“. Jį įgyvendinant 4 savanoriai iš Austrijos, Prancūzijos, Italijos ir Gruzijos dirba JDC socialinio darbuotojo asistentais. Pasirinkta veikla - keramika, dailė, sportas, namų ruoša, IT, muzika, technologijos, vilnos vėlimas, teatras it t.t. Užsieniečiai padeda jauniems žmonėms, kurie turi specialių poreikių ir nespėja dirbti kartu su grupe.
Be kasdienės veiklos, savanoriai vykdo savo inicijuotus projektus, organizuoja parodas, koncertus, susitikimus, išvykas, festivalius, sporto varžybas proto negalios žmonėms.
Savanoriai taip pat organizuoja šviečiamojo pobūdžio renginius, susitikimus miesto švietimo įstaigose, kad skleistų savanorystės idėją bei keistų nuomonę apie proto negalios žmones.
Mari Blandin iš Prancūzijos pradėjo fotografuoti JDC auklėtinius norėdama labiau pažinti. Tai buvo lyg žaidimas: jie kartu kūrė fotografijas, mokėsi pažinti vieni kitus.
 Šios parodos tikslas – parodyti visiems, kokie nuostabūs žmonės, su kuriais dirbu jau nuo rugsėjo. Mano manymu, daugelis jų yra žymiai geresni nei kai kurie iš mūsų”, - sako Mari.

2013 m. vasario 6 d., trečiadienis

Prisijungiame prie "AŠ ŽALIAS" akcijos!

Būti ekologišku dabar yra labai madinga ir net populiaru. Viskas prasideda nuo kažkieno sugalvotos idėjos, išreikštų nuogastavimų ar iškeltų teorijų.
Klimato atšilimas yra siejamas su daugybę veiksnių, pradedant gamyklomis, baigiant vulkanų skleidžiama šiluma. Paisklausius tokių ir panašių teorijų neatrodo, kad kiekvienas iš mūsų galėtume kaip nors prisidėti prie klimato atšilimo mažinimo ar ekologiškesnės kasdienės aplinkos. Tačiau taip atrodo tik iš pirmo žvilgsnio.
Iš tikrųjų tai kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie tokio masto reiškinių. Ir norint tai padaryti nereikia priimti kažkokių labai didelių iššūkių ar labai praplėsti savo galimybes. Atrodo net ir toks nekaltas dalykas, kaip išmetamos šiukšlės. Jos gadina ne tik estetinį vaizdą, bet savartynuose jos išskiria pavojingas dujas. Rūšiuodami šiukšles mes sudarome galimybę atliekas panaudoti antram gyvenimui, taip sutaupydami ne tik šildymui, bet ir taupydami savo išteklius, nes plastikas, stiklas ir popierius gali būti perdirbtas ir panaudotas iš naujo.
Lietuvoje labai prigijo akcija, kuri vyksta kiekvieną balandį, „Darom!“. Šios akcijos metu visa Lietuva jungiasi aplinkos, parkų švarinimui ir kitų vietų tvarkymui. Jaunuolių dienos centras beveik kiekvienais metais prisijungia prie „Darom!“. Bet ateina laikas žengti kitą žingsnelį!
Nuo šių metų Jaunuolių dienos centras prisjungė prie kitos ekologiją skatinančios akcijos „Aš Žalias!“. Šios akcijos įkvėpti mes pradėjome įstaigoje rūšiuoti šiukšles, taip skatindami ne tik atliekų perdirbimo idėją, bet ir skatindami sąmoningumą JDC lankytojų ir visos bendruomenės namuose.
Pradėdami nuo savęs, mes galime pakeisti pasaulį!


http://www.aszalias.info/lt/as---zalias

2013 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

KAIP AŠ DALYVUOJU PROJEKTUOSE

Aš esu dalyvavusi įvairiuose projektuose, kuriuos vykdo JDC. Man juose labai patinka dalyvauti ir norėčiau, kad jų būtų dar daugiau.
Projektų metu esu daug šalių aplankiusi. Ne tik Lietuvą apkeliavusi, bet ir Kaliningradą, Švediją, Daniją, Ukrainą, Lenkiją...
Projektuose dalyvauju todėl, kad man labai patinka ko nors išmokti, sužinoti ir susipažinti. Daugiausiai bendrauju su kitais dalyviais. Taip pat projektų metu sužinau vis ko nors naujo, nes tai man būna labai įdomu.
Būna ir taip, kad projektuose dalyvauju ne aš viena, o su savo JDC draugais, kuriems labai mėgstu padėti,  jei kas nors nesiseka, ir patarti, jei to prireikia.
Man patinka, kai projektai trunka kelis mėnesius. O labiausiai, kai reikia išvykti iš namų keletai dienų ar savaičių.
Dar patinka, kai būna kokia nors ekskursija su gidu ir ne tik su juo, bet ir šiaip pasivaikščioti ir apsidairyti bei apsilankyti kokiose nors parduotuvėse, jei su savimi turiu pinigėlių tai ką nors nuperku lauktuvių savo namiškiams. Tokiu būdu aš susipažįstu su tos šalies miestais, jų pastatais, gyventojais ir kt.
Labiausiai patinka veiksmas projektų metu ir tai ką aš ten veikiu: susipažinimas su kitais dalyviais, įvairūs projektų užsiėmimai, įvertinimai, informacijos ieškojimas ir anketų pildymai bei kiti dalykai susijus su projekto temomis. Tuo metu aš jaučiuosi labai gerai, nes tai jau tapo mano hobi.
O kai viskas pasibaigia tampa labai liūdna, nes reikia, kad atėjo laikas išsiskirti su projektų dalyviais. Kurį laiką pasilieka detalūs prisiminimai. O kaip buvo gera dalyvauti galiu ilgai ilgai apie tai kalbėti su savo namiškiais ir draugais.
JDC lankytoja DAIVA R.