2017 m. rugpjūčio 25 d., penktadienis

Erasmus+ Europos savanorių tarnybos projektas „EMPATIJA/EMPATHY“

Jaunuolių dienos centras šiemet vėl vykdys EST projektą, kuriame dalyvaus net 8 savanoriai.
Empatija - tai projekto pavadinimas, nes tai svarbiausia žmogaus savybė padedant esančiam šalia.
EST veiklos datos parinktos dvi - 2017 rugsėjo mėn. 1 d. – 2018 birželio mėn. 31 d. – 6 savanoriai; 2017 spalio mėn. 1 d. – 2018 liepos mėn. 31 d. – 2 savanoriai;
Projekte dalyvauja daugiau kaip 6 siunčiančios organizacijos iš skirtingų Europos šalių ir 5 priimančios organizacijos iš Panevėžio apskrities.
Projekto tikslas yra ugdyti jaunų žmonių toleranciją ir empatiškumą vietos ir tarptautiniu lygmeniu. 
Sėkmingam projekto vykdymui išsikėlėme šiuos uždavinius:
·           Skatinti jaunimo empatiją  įgyvendinant projektus ir iniciatyvas su: neįgaliu jaunimu, darbo neturinčiu ir nesimokančiu jaunimu, regos negalią turinčiais vaikais, specialiųjų poreikių turinčiai vaikais ir atokios kaimo vietovės jaunimu.
·         Keisti visuomenės požiūrį į socialinės atskirties jaunimo grupes;
·         Skatinti jaunimo europietiškumą,
·         Skatinti būti aktyviais, kūrybingais, atsakingais, empatiškais piliečiais.
Savanoriai dirbs Jaunuolių dienos centre (2 savanoriai), Panevėžio regos centre Linelis (2 savanoriai), Pažagienių mokykloje – darželyje (1 savanoris), LDB Panevėžio jaunimo centre (2 savanoris) ir Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijoje (1 savanoris).
Tiesioginė projekto tikslinė grupė - EST savanoriai ir Panevėžio miesto bei rajono jaunimas.
Netiesioginės projekto tikslinės grupės: Panevėžio miesto ir rajono organizacijos dirbančios su specialiųjų poreikių jaunimu, vietos bendruomenės.
Projekto moto:
Matyk kito akimis!
Klausyk kito ausimis!
Jausk kito širdimi! (AlfredAdler)

Tikimės gerų rezultatų ir šauniai praleisto laiko kartu!

Susipažinkite su savanoriais!
Savanoris iš Austrijos Saša

Savanorė iš Ispanijos Agnet

Savanorė iš Italijos Margherita

Savanorė iš Turkijos Ecem

Savanorė iš Vokietijos Ronja
Savanoris iš Austrijos Elia
Projekto koordinatorė Aistė P.

2017 m. rugpjūčio 2 d., trečiadienis

PUZZLE - kad suprastumėme visi

Jaunuolių dienos centras kartu su partneriais iš Graikijos ir Lenkijos vykdo projektą PUZZLE.
Šiose šalyse proto negalios jaunimo galimybės mokytis ir dalyvauti socialiniame gyvenime yra ribotos. Tai įtakoja kvalifikuotų pedagogų, socialinių darbuotojų ar kitų specialistų, gebančių dirbti su žmonėmis su protine negalia trūkumas, mokymo metodikos ir priemonių, kurios įgalintų neįgalųjį suprasti raštinį tekstą nebuvimas ir visos rašytinės informacijos neatitikimas proto negalios žmonių poreikiams.
Kaip vieną iš  problemų sprendimo būdą projekto partneriai sugalvojo išspręsti sukurdami specifikuotą informaciją pristatančius lengvo skaitymo ir supratimo filmukus.

PINIGŲ VALDYMO PATARĖJASAR AŠ GALIU EITI Į PASIMATYMĄ?SAVĘS ATSTOVAVIMASSAVĘS ATSTOVAVIMAS