2013 m. kovo 21 d., ketvirtadienis

Mes galime Pakeisti Pasaulį!


Jaunuolių dienos centras jau  8 metus kiekvienais metais savo įstaigoje priima Europos savanorius iš įvairių šalių. Proto negalios jaunimui savanoriai yra labai svarbūs, jie siekia jų draugystės, pritarimo ir visada noriai su jais bendrauja. Šis  geras pavyzdys įkvėpė įstaigos lankytojus geriems darbams. Šis projektas tarsi jų svajonės išsipildymas – tapti Europos savanoriu ir lygiuotis į savo draugus (įgalius savanorius) bei įgyvendinti savo sumanymą – padėti savo likimo draugui kitoje šalyje atliekant gerus darbus.
Dalyvaudami projekte jaunuoliai tikisi bendrauti ir išmokti bendradarbiauti su naujais pažįstamais, susipažinti ir suprasti su kitos šalies kultūra, ne tik suteikti, bet ir gauti galimybę dirbti kartu, svajoti kartu, kurti kartu, įgyvendinti kartu,  mokytis kartu ir atrasti naujas vertybes bei galimybes kartu su likimo draugu. 
Jaunų, proto negalios jaunuolių įsitraukimas į aktyvią EVS veiklą kitoje šalyje yra pagrindinis projekto tikslas.Mokydamiesi suprasti, kad kitų šalių proto negalios jaunimo norai, lūkesčiai, svajonės, prioritetai ne daug kuo skiriasi ir gali būti labai panašūs, ne tik projekto dalyviams, bet ir jų aplinkos žmonėms bus puiki proga įvertinti ir įsivertinti kiekvieno gebėjimus ir galias. Atrasti skirtumai taps niša diskusijoms, smalsumui apie naują kultūrą ir žmones gyvenančius kitoje šalyje, kai kasdienybėje kartais tam pritrūkta drąsos.Jaunimui su proto negalia šis projektas lygiomis galimybėmis su pasaulio jaunimu suteikia teisę savanoriauti taip didinant savivertę ir patenkinant poreikį jaustis reikalingu. 
Projekto metu jaunimas iš Jaunuolių dienos centro vyks savanoriauti dviem savaitėm į Portugaliją ir Ispaniją. Taip pat proto negalią turintys jaunuoliai iš Ispanijos atvyks ir į Lietuvą - Jaunuolių dienos centrą. 
Projektas jungia 3 šalis, kurių kultūrinė, istorinė ir ekonominė praeitis labai skiriasi, todėl tikimasi, kad projektas skatins mažiau galimybių turinčių jaunų žmonių tarpusavio supratimą;
Mažiau galimybių turintys savanoriai dirbs su kitos šalies mažiau galimybių turinčiu jaunimu, todėl tikimasi, kad projektas – ugdys bendravimą ir bendradarbiavimą bei skatins tarpusavio supratimą ir toleranciją vieni kitiems.