2013 m. lapkričio 8 d., penktadienis

Savanoriavimas Italijoje

Jaunuolių dienos centras pakviestas dalyvauti ES programos „Veiklus jaunimas“ EST projekte Italijoje „AD HOC“. EST veikla vyks 2013.11.11-25 d.
Trys jaunuolių dienos centro lankytojai – Ričardas, Stasys ir Edita, vyks dviems savaitėms  į EST veiklą Italijoje. Kartu su savanoriais vyks du asistentai (JDC darbuotojai).
Kartu su mumis šiame projekte dalyvaus grupė MGT savanorių iš Portugalijos.
Savanorystė vyks netoli Romos esančiame miestelyje Cantalupo in Sabina.
Šios veiklos metu jaunimas dirbs fermoje, padės ruošti maistą, susipažins su nauja aplinka ir kultūra naujais žmonėmis, mokysis savarankaškiškumo, bendravimo, stengsis kuo daugiau integruotis į vietinę bendruomenę, įveikti savo baimes ir siekti užsibrėžto tikslo iki galo.
Šie jaunuoliai pirmą kartą dalyvaus tokioje veikloje. Ši patirtis bus labai svarbi jiems ir jų artimiesiems. Nes kai kurie iš jų nėra niekur keliavę, nėra niekada tokiam ilgam laikui išsiskyrę su savo artimaisiais. Todėl tai bus didelis iššūkis tiek jaunuoliams tiek jų artimiesiems tiek savanorių asistentams.
JDC darbuotoja Aistė P.