2014 m. spalio 14 d., antradienis

Išdrįsk svajoti!

Jaunuolių dienos centras, kaip ir kiekvienais metais, šiemet vėl sulaukė naujų savanorių iš keturių skirtingų šalių. Tai Marie iš Austrijos, Leslie iš Prancūzijos, Olivia iš Vokietijos ir Javi iš Ispanijos.
Savanorystė truks 10 mėnesių: nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. birželio 30d..
Jaunuolių dienos centro lankytojai kasmet labai laukia naujų savanorių ir tikisi, kad sugrįžę po vasaros atostogų, savanoriai jau lauks jų centre. Visiems tai didelis iššūkis. Pirmiausia reikia susipažinti, draugauti, bendrauti, prisitaikyti ir vieniems iš kitų pasimokyti. Tačiau su šiuo uždaviniu visi susitvarkė neblogai ir dabar jau gali vadintis draugais.
Projekto misija yra skleisti pozityvą:
–        Įsiklausykite į savo svajones!
–        Sekite savo širdim!
–        Darykite tai ką jųs mėgstate!
–        Tikėkite! Šokite! Juokitės! 


Savanorės Marie, Olivia ir LeslieSavanoriai Javi ir Leslie

Jaunuolių dienos centro savanoriai dirbs kartu su proto negalios jaunimu pasirinktoje veikloje: keramikos, dailės, sporto, namų ruošos, IT, muzikos, technologijų, vilnos vėlimo, teatro ir pan. Jie individualiai padės jauniems žmonėms, turintiems specialių poreikių, kurie nespėja dirbti su grupe.
Be  kasdieninės veiklos savanoriai turi atlikti daug projekto viešinimo darbų,  tokių kaip: parodos, koncertai, sporto, teatro ir kitokie festivaliai miesto bendruomenei. Tikimasi, kad šie renginiai turėtų parodyti proto negalios jaunimo gebėjimus ir keis visuomenės požiūrį. Savanoriai organizuos specialius renginius jauniems įgaliems  žmonėms  bendrojo lavinimo įstaigose, skleis savanorystės idėją ir keis jaunų žmonių požiūrį į proto negalios bendraamžį.
Savanoris taip pat visada turės rasti laiko:
–        Pabūti su neįgaliuoju, padėti jam, patarti, jį remti;
–        Susidraugauti su proto negalios jaunimu;
–        Padėti proto negalios jaunuoliams kasdieniniame gyvenime;
–        Tikėti juo, kartu šokti, juoktis ir svajoti! 
Projekto šūkis: Nei vienas nepasidarė skurdesnis duodamas kitam / Anne FrankProjektas finansuojamas ES programos ERESMUS+