2020 m. vasario 14 d., penktadienis

STARTAVO #IDOSPORT PROJEKTAS


Pagaliau startavo #IDOSPORT sporto projektas. Šio projekto pirmasis tikslas - skatinti judėjimo ir intelekto negalią turinčius žmones kuo aktyviau sportuoti. Taip pat šis projektas puiki socialinės įtraukties ir integracijos priemonė. Antrasis tikslas - skatinti savanorišką sportą, kad visiems būtų sudarytos vienodos galimybės. Projektu taip pat bus siekiama, kad būtų padidintas supratimas apie sporto svarbą sveikatai, ypač intelekto sutrikimą turintiems asmenims.
Sporto nauda ne tik sveikatai, reabilitacijai, bet ir asmeninei raiškai dabar yra plačiai pripažįstama. Sportuodami žmonės gali sustiprinti savo savarankiškumą ir užmegzti socialinius ryšius. Tai ypač svarbu neįgaliesiems, nes tai gali tapti būdu įveikti kliūtis ir diskriminaciją, kuriai palankūs stereotipai ir išankstiniai nusistatymai. Sporto praktika yra proga bendrauti neįgaliems ir „normaliems“ sportininkams sporto kontekste, laikantis taisyklių ir be šeimų „apsaugos“ ar socialinių kliūčių. Sportas gali būti aktyvios socialinės įtraukties ir savęs tobulinimo šaltinis ir variklis. Šių veiksmų atlikimas Europos lygiu leidžia dalintis gerąja patirtimi ir prisidėti prie kultūrinių pokyčių tarptautiniu lygiu, keičiant supratimą apie intelekto negalią.
Šio projekto metu planuojama sudaryti individualias sporto programas Jaunuolių dienos centro lankytojams ir skatinti sportuoti taip, kad sportuodamas žmogus jaustų džiaugsmą dėl savo tobulėjimo. P
Pirmasis projekto grupės susitikimas vyko Valensijos mieste, Italijoje.

JDC darbuotoja JOLITA K.