2018 m. gruodžio 18 d., antradienis

Draugystė į draugystę


Anot Rabindranath Tagore ,,Laiškai turi bylojimo galios, kuria neapdovanotas liežuvis. Tai dėl to, susitikus, kai kurios mūsų mintys, nesant tylos ir erdvės tarp mūsų, lieka neištartos‘‘.
Jaunuolių dienos centro jaunuoliai turėjo galimybę savo visas mintys, išdėstyti laiškuose, kurių, galbūt, nedrįstų pasakyti ir taip pamėginti bendrauti laiškais su kitais asmenimis. Nuo 2018 m. kovo 1 d. pradėtas vykdyti projektas ,,Draugystė į draugystę‘‘. Šio projekto tikslas – ugdyti jaunuolių bendravimo įgūdžius susirašinėjant laiškais su socialinę įstaiga ,,Jonavos neįgaliųjų veiklos centru‘‘.

Kiekvieną mėnesį susidarius tam tikrai jaunuolių komandai jie rinkdavosi į grupes, kad kartų parašytų, aptartų ką rašyti laiškuose savo naujiesiems draugams. Laiškai turėjo temas: ,,Susipažinkime!’’, ,, Pristatyk įstaigą ir dieną joje‘‘, ,,Mano miestas‘‘, ,,Planuojame susitikimą“ . Kai aptarėme temas, truputį pažinome vieni kitus, vyko susitikimai „Jaunuolių dienos centre“ ir „Jonavos neįgaliųjų veiklos centre“. Susitikimo metu projekto dalyviai žaidė įvairius susipažinimo žaidimus. Taip labiau vieni kitus pažino, apžiūrėjo vieni kitų įstaigas. Taip pat turėjo galimybę prie kavos puodelio aptarti įstaigų veiklas, bendrauti, bei smagiai praleisti laiką. Pirmojo susitikimo metu projekto dalyviai jautėsi nejaukiai jiems buvo nedrąsu bendrauti. Tačiau sekantį kartą jie jau bendravo daug laisviau ir labiau džiaugėsi, kad turėjo galimybę bendrauti, susipažinti su kitais žmonėmis. Jie taip pat apsikeitė savo socialinių tinklų kontaktais, kad ir toliau galėtų bendrauti ir palaikyti ryšį pasibaigus projektui.

Šio projekto metu, dalyviai, geriau pažino savo jausmus, integravosi į visuomenę, suprato komandinio darbo privalumus, suprato, kaip taisyklingai rašyti laiškus, bei lavino vaizduotę.JDC darbuotojos AUŠRINĖ T. IR FAUSTA J.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą