2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

Lygiateisiškumas

Šiuo metu ypač daug dėmesio yra skiriama lygių teisių užtikrinimui, todėl  Panevėžio Jaunuolių dienos centras  spalio mėnesio antrąją savaitę ypatingą dėmesį skyrė lygių teisių temai. Jaunuolių dienos centro jaunuoliai lygiateisiškumo savaitės metu teoriniu ir praktiniu būdu  gilino žinias žmogaus teisių tema.  Renginių metu kalbėjome, ką gi reiškia lygios teisės, svarstėme kas būtų jeigu visų žmonių teisės skirtųsi, nagrinėjome diskriminacijos sąvoką, jos  formas  ir kokios yra diskriminacijos dalys. Praktinių užsiėmimų metu jaunuoliai persikūnijo į tam tikrus asmenis ir draugams stengėsi kuo aiškiau suvaidinti situacijas kuriose buvo paslėpta diskriminacija. Šio užsiėmimo metu tapo aišku, kad jaunuoliai pakankamai gerai sugeba atpažinti lygių teisių pažeidimus ir aiškiai juos įvardija.


Lygios teisės – tai vienas iš svarbiausių demokratijos principų, todėl apie lygias teises, pareigas centro lankytojai diskutuoja ypatingai  daug. Siekiant, kad jaunuoliai dar geriau susipažintų su savo turimomis teisėmis, kiekvienoje grupėje yra knygų  lengvai skaitoma kalba t.y. tekstas parašytas paprastais suprantamais žodžiais, su nuotraukomis. Taip pat  savaitės pradžioje centre yra išrenkamas teisių inspektorius[1], kuris kiekvieno mėnesio pirmąją savaitę pokalbių klubo metu visiems centro lankytojams skaito Jungtinių Tautų Neįgaliųjų Teisių Konvenciją.
1948 m. Gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė Asamblėja priėmė Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją. Tai  buvo pirmasis istorijoje tarptautinis dokumentas, visuotinai pripažįstantis, kad visi žmonės nuo pat gimimo turi vienodas teises ir laisves. Todėl minėdami šią dieną aptarėme žmogaus teises, ir jaunuoliai pasidalinę į grupes išrinko ir užrašė jų manymu svarbiausias žmogaus teises.  


JDC darbuotoja AUŠRINĖ T.

[1] JDC inspektorius - tai paslaugų gavėjas, kuris išsikelia sau tikslus, rodo gerą pavyzdį kitiems, prisiima atsakomybes, įgauna pasitikėjimo savimi, savarankiškumo, laikosi disciplinos, sprendimų priėmimo, nuoseklumo ir kt. įgūdžių.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą